Płatność:

Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry):

– przelewem na rachunek bankowy:

Małpishop
ul. Baczyńskiego 37
41-203 Sosnowiec

Millenium , numer rachunku 87 1160 2202 0000 0004 8982 4891

(W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia).
Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym.

przelewem natychmiastowym, realizowanym przez PayU SA

system płatniczy PayPal;

Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe, wykonywane według indywidualnego zamówienia Klienta. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.